Axintor

1) Eerlijk duur het langst

We zijn transparant in wat we doen en zeggen. We vertellen steeds het hele verhaal zonder te verbloemen. We praten niet over de ander, maar met de ander. En dat in een sfeer van opbouwende kritiek. We zijn rechtuit over onze gevoelens. We communiceren met een open geest waarbij fouten worden toegegeven en verantwoordelijkheden worden opgenomen. Op die manier kunnen we uit onze gesprekken leren.  

2) Erken de ander in wie die is

Wederzijds respect is de hoeksteen van onze organisatie. We accepteren elkaar zoals we zijn en houden rekening met de situatie van de ander. We behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden. Dit doen we door onder andere: gemaakte afspraken na te komen, ons taalgebruik aan te passen aan de gesprekspartner, maar ook door actief te luisteren in een gesprek. We willen elkaar écht horen, echt zien.  

3) Samenwerken leidt tot succes

We zijn een hecht team dat elkaar helpt en steeds probleemoplossend meedenkt. Want: een ketting is natuurlijk maar zo sterk als zijn zwakste schakel. We zijn een aanspreekpunt voor onze uitzendkrachten en onze klanten. We bouwen duurzame relaties op en dat in eerbied en vertrouwen.

4) De klant? Die is koning!  

We hechten veel belang aan de wensen en noden van onze klanten en onze uitzendkrachten. We nemen een open houding aan en informeren tijdig over nieuwe wendingen. We reiken steeds de nodige oplossingen aan en gaan discreet om met de verkregen informatie.  

5) Een lach kost je niets

We zijn positief en proberen in alles het goede te zien. We vieren samen succes en werken steeds met veel plezier en enthousiasme. We gaan al eens lunchen, trakteren met koffiekoeken, samen frietjes of pasta eten, etc. Die fijne werksfeer geeft een positieve boost en zorgt voor gelukkige klanten en uitzendkrachten. Ook hen laten we meegenieten van de goeie sfeer.