Axintor

Tewerkstelling buitenlandse werknemers in België: 4 veelgestelde vragen

Terug naar alle stories

Tewerkstelling buitenlandse werknemers in België: 4 veelgestelde vragen

Buitenlandse werknemers kunnen een verademing zijn voor je organisatie. Bijvoorbeeld om vacatures in te vullen waarvoor je lokaal geen geschikte kandidaten vindt, of om specifieke kennis uit het buitenland in te schakelen. Toch zijn er vaak veel vragen en onzekerheden bij het aannemen van buitenlandse medewerkers. In deze blog beantwoorden we vier veelgestelde vragen om je op weg te helpen.

Kan een buitenlandse arbeider zomaar in België komen werken?

Of een buitenlandse medewerker gemakkelijk in België kan werken, hangt af van hun nationaliteit.

Heeft de buitenlandse medewerker de nationaliteit van een EER-lidstaat (alle EU-landen + IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland)? Dan kan die aan de slag in elke andere EER-lidstaat, waaronder België.

Als de buitenlandse medewerker niet de nationaliteit heeft van een EER-lidstaat, heeft die een single permit nodig om in België te komen werken. Deze vergunning moet via een Belgische werkgever worden aangevraagd bij de gewestelijke dienst voor Economische Migratie.

Hoeveel kost een buitenlandse werknemer?

Wanneer je een buitenlandse werknemer in dienst neemt, ben je als werkgever verplicht om dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden te respecteren als die voor je vaste Belgische werknemers. Een buitenlandse werknemer werkt dus onder dezelfde voorwaarden als Belgische collega's.

Moet ik huisvesting voorzien als ik een buitenlandse werknemer in dienst neem?

Om te vermijden dat je buitenlandse medewerkers naar België komen zonder te weten waar en onder welke omstandigheden ze zullen wonen, moet je hen in principe begeleiden naar een woning. Je kunt hierbij helpen door informatie te geven over de huurmarkt, contacten te leggen met verhuurders, administratieve ondersteuning te bieden, enzovoort. Je kunt er ook voor kiezen om een buitenlandse werknemer inschakelen via ons. In dat geval voorzien wij huisvesting. Onze huisvesting voldoet steeds aan specifieke wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, vergunningen en brandveiligheid.

Hoe lang mag een buitenlandse arbeider in België werken?

EER-burgers hebben in principe het recht om onbeperkt in België te wonen en te werken. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel. Raadpleeg de officiële website van ibz Vreemdelingenzaken voor meer informatie over de voorwaarden voor verblijf en tewerkstelling in België voor EER-burgers.

Grenzeloos rekruteren met axintor interim

Buitenlande medewerkers aanwerven of tewerkstellen over de grenzen heen vereist heel wat knowhow. Axintor Interim ontzorgt je van A tot Z met gespecialiseerde ondersteuning: van administratie en payroll tot huisvesting, mobiliteit en integratie.