Axintor

Opieka nad naszymi pracownikami oddelegowanymi

Powrót do wszystkich historii

 ‘it’s all about perfect match, to nasze motto. Celem naszym jest dostosowanie i jak najlepszy przebieg zatrudnienia naszych pracowników u naszych klientów. Jeśli pracownik tymczasowy czuje się dobrze w miejscu pracy, to szanse są większe na to, że projekt zatrudnienia zakończy się sukcesem. Dlatego też opieka nad naszymi pracownikami leży nam blisko na sercu, ale bądźmy szczerzy: wymaga to czasu, wysiłku i kosztów. 
 

ZAKWATEROWANIE JAKO SILNY FUNDAMENT 

W minionych latach poświęciliśmy wiele uwagi optymalizacji naszego systemu zakwaterowań. Prawodawstwo dotyczące zakwaterowania pracowników oddelegowanych staje się coraz bardziej rygorystyczne, dlatego też dostosowaliśmy nasze kwatery do tych wymogów. Zrobiliśmy to, nie tylko w celu spełnienia wymogów prawnych, lecz również ze względu na fakt, iż zmiany te gwarantują bezpieczeństwo naszych pracowników, a tym samym znacząco podnoszą one jakość naszych kwaterunków. Wszystko to razem jest dla nas poważnym wyzwaniem, ze względu na fakt, że procesy temu towarzyszące przebiegają powolnie. Na co dzień mamy do czynienia z zezwoleniami, zebraniami roboczymi w gminach, sesjami doradczymi u naszych klientów…, mamy tak szeroki zakres wiedzy, że nawet nasi klienci zwracają się do nas o porady dotyczące zakwaterowań. Wszystko to sprawia, że dumni jesteśmy z osiąganych przez nas rezultatów!

CODZIENNE WSPARCIE

 Opieka o naszych pracowników nie kończy się na zakwaterowaniu. Ważne dla nas jest, aby w każdej chwili postrzegali w nas partnera do rozmów, w przypadku, gdy napotkają problemy. Nasz koordynator Roel jest takim właśnie partnerem, wykonując swoją pracę z przyjemnością i ogromnym zaangażowaniem. Zakres jego codziennych obowiązków zmienia się z dnia na dzień: transport bagaży, przygotowanie kwaterunków na przyjęcie nowych pracowników, usuwanie awarii motorowerów, wymiana alarmów przeciwpożarowych, kontrola bezpieczników instalacji elektrycznych… Aby zachować kontrolę na tak rozległym pakietem zadań nasz kolega Joery stworzył przemyślny system, zapewniający optymalną komunikację pomiędzy wszystkimi biurami a koordynatorami. Wszyscy razem tworzą znakomitą drużynę!  
 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Zmierzamy w dobrym kierunku, ale przed nami jeszcze daleka droga. W planie przewidziane są już nowe wyzwania, które chcemy podjąć w przyszłości. Tak na przykład chcemy razem przemyśleć jak zapewnić optymalnie ekologiczny aspekt naszych budynków, w tym celu zainstalowane zostaną panele słoneczne na nowych budynkach, których budowa w krótce się rozpoczyna. Ponadto, stale poszukujemy nowych możliwości przyjmowania naszych pracowników. Innym przykładem jest nasza aplikacja MyAxintor-app, dzięki której nasi pracownicy będą mieli zapewniony kontakt z nami w zasięgu ręki. 
 

 Jak sami widzicie, nie brakuje na chęci do pracy, aby tym samym dalej polepszyć istniejącą sytuację. Dlaczego? To proste: ‘it’s all about perfect match’!