Axintor

Ambassadeur van JobRoad voor diversiteit en inclusie

Terug naar alle stories

Ambassadeur van JobRoad voor diversiteit en inclusie

Bij Axintor Interim geloven we sterk in het principe ‘elk talent telt’. We hebben oog voor het potentieel van elke medewerker, ongeacht persoonlijke kenmerken zoals ras, leeftijd, geslacht of afkomst. Dit jaar zijn we dan ook trots om opnieuw officieel 'ambassadeur' te zijn van JobRoad ivzw.

Missie van JobRoad ivzw

JobRoad ivzw is een netwerkorganisatie die zich inzet voor de integratie van kwetsbare personen in onze samenleving. Of het nu gaat om anderstalige nieuwkomers, NEET-jongeren (not in employment, education or training), 55-plussers, mensen met een detentieverleden of asielzoekers, JobRoad gelooft dat werk de sleutel is tot integratie.

Activering, opleiding en sensibilisering

In diverse regio’s van Vlaanderen brengt JobRoad belangrijke spelers samen, waaronder bedrijven, tussenpersonen en de uitzendsector, om kandidaten heel gericht en persoonlijk naar een mogelijke werkgever te begeleiden.

Maar JobRoad doet meer dan alleen matching. Ze streven naar een kwalitatieve instroom en vlotte doorstroom van kandidaten in bestaande opleidingen bij VDAB en andere partners. Bovendien ontwikkelen ze waar nodig zelf innovatieve opleidingstrajecten om aan de behoeften van de arbeidsmarkt te voldoen.

Een ander belangrijk aspect is sensibilisering. JobRoad wil bedrijven en lokale overheden helpen om inclusie op de werkvloer te bevorderen. Door middel van sociaal-artistieke workshops en het uitreiken van kwaliteitslabels voor Ambassadeurs en leden, dragen ze bij aan een cultuur van inclusie en gelijke kansen.

Vier Sustainable Development Goals

  1. Waardig werk en economische groei (SDG8): JobRoad ziet werk als een belangrijke integrator en streeft naar werk dat niet alleen waardering oplevert, maar ook de waardigheid van de persoon versterkt.
  2. Ongelijkheid verminderen (SDG10): Door specifiek met en voor kansengroepen te werken, helpt JobRoad om sociale, economische en maatschappelijke inclusie voor iedereen mogelijk te maken.
  3. Bestrijding tegen armoede (SDG1): JobRoad begeleidt mensen die moeite hebben om een waardige baan te vinden naar de arbeidsmarkt, wat voor hen een waardig basisinkomen kan opleveren.
  4. Kwaliteitsonderwijs (SDG4): JobRoad stemt de zoektocht naar werk af op het onderwijs dat kandidaten reeds hebben genoten en begeleidt hen actief naar extra, persoonsgerichte opleidingen om hun kansen op werk te vergroten.

Zo werken we samen aan gelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen en streven we naar een samenleving waarin diversiteit wordt omarmd en waarin iedereen gelijke kansen krijgt op de arbeidsmarkt.