Axintor

3 veelgestelde vragen door jobstudenten

Terug naar alle stories

3 veelgestelde vragen door jobstudenten

Met de zomer voor de deur, overweeg je wellicht om een jobstudent aan te nemen. Maar vaak hebben jobstudenten heel wat vragen waar jij als werkgever een antwoord op moet hebben. Vragen zoals: Betalen studenten bedrijfsvoorheffing op hun loon? Wanneer moeten studenten belastingen betalen? En wanneer blijven studenten ten laste van de ouders? In deze blogpost geven we antwoord op deze vragen, zodat je volledig voorbereid bent om een jobstudent in dienst te nemen.

Betalen studenten bedrijfsvoorheffing op hun loon?

In principe moet het uitzendbureau bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon van studenten. Echter, als studenten binnen een kalenderjaar niet meer dan 600 uur werken onder het studentenstatuut, waarbij ze een verminderde RSZ-bijdrage (ook wel solidariteitsbijdrage genoemd) betalen, dan hoeft het uitzendbureau geen bedrijfsvoorheffing in te houden op hun loon. Met andere woorden, als alleen de solidariteitsbijdrage vereist is, dan wordt er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Wanneer moeten studenten belastingen betalen?

Net als iedereen die onder de personenbelasting valt, hebben studenten recht op een "belastingvrije som". Dit betekent dat een deel van hun inkomsten niet belast wordt. Voor het aanslagjaar 2025 (inkomsten van 2024) is deze belastingvrije som vastgesteld op €10.570 (€15.100 bruto). Als het belastbaar inkomen niet hoger is dan dit bedrag hoeft de student dus geen belasting te betalen.

Als de werkgever toch bedrijfsvoorheffing heeft ingehouden, kan de student deze mogelijk (volledig of gedeeltelijk) terugkrijgen via zijn/haar belastingaangifte. Echter, als het belastbaar inkomen hoger is dan de belastingvrije som, moet er wel belasting worden betaald. Deze belasting is "progressief", wat betekent dat het tarief stijgt naarmate het inkomen toeneemt.

De belastingtarieven zijn als volgt voor inkomsten van 2024:

  • 25% voor inkomsten van €0.01 tot €15.820
  • 40% voor inkomsten tussen €15.820 en €27.920
  • 45% voor inkomsten tussen €27.920 en €48.320
  • 50% voor inkomsten boven €48.320

De inkomsten van de student moeten altijd worden beschouwd als persoonlijke inkomsten en mogen daarom nooit worden opgeteld bij die van de ouders. De student moet dus altijd zijn/haar eigen belastingaangifte invullen.  

Wanneer blijven studenten ten laste van de ouders?

Om als ten laste van de ouders te kunnen blijven, moet de student aan drie voorwaarden voldoen:

  • De student moet deel uitmaken van het gezin.
  • De student mag geen inkomsten ontvangen die als beroepskosten gelden voor de ouders. Het maakt niet uit of de bezoldigingen aan de studenten worden uitbetaald door de belastingplichtige zelf of door een uitzendbureau dat ze vervolgens aan de belastingplichtige doorfactureert. Als een student-uitzendkracht via een uitzendbureau wordt ingehuurd in het bedrijf van de ouders, kan de student dus niet meer ten laste blijven van de ouders.
  • De netto bestaansmiddelen mogen het maximumbedrag van €7.290 (€12.422,50 bruto) niet overschrijden.  

Vind je deze materie te complex? Geen zorgen. Wij kunnen je helpen bij het vinden en inschrijven van geschikte jobstudenten. Neem contact met ons op en wij zorgen voor de rest.