Axintor

Ben jij een goede werkgever?  

Bij Axintor Interim geloven we sterk in de kracht van goed werkgeverschap. Als medewerkers op de juiste manier ondersteund worden, leidt dit niet alleen tot tevredenheid, maar ook tot betrokkenheid, groei en succes. In deze blog nemen we je mee in wat goed werkgeverschap is en hoe wij dit nastreven.

Goed werkgeverschap is meer dan loon alleen

Goed werkgeverschap gaat over meer dan alleen loon. Het draait om het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd, gehoord en ondersteund voelen. De impact hiervan is aanzienlijk, zowel voor de medewerkers als voor de gehele organisatie.

Medewerkers die tevreden zijn, tonen van nature meer betrokkenheid en voelen zich meer verantwoordelijk voor hun taken. Dit leidt tot hogere productiviteit en minder verzuim. Bovendien stimuleert goed werkgeverschap een cultuur van wederzijds respect en vertrouwen, en zorgt het ervoor dat medewerkers met plezier naar hun werk komen.

Met andere woorden, goed werkgeverschap legt de basis voor een positieve werkomgeving en duurzaam succes. Deze benadering is voor ons van groot belang, en we verwachten dat onze klanten hetzelfde doen voor onze uitzendkrachten. We moedigen hen dan ook aan om uitzendkrachten niet alleen te zien als tijdelijke arbeidskrachten, maar als waardevolle teamleden die bijdragen aan de cultuur en het succes van hun organisatie

7 manieren waarop wij goed werkgeverschap nastreven

1. Correcte en stipte betaling van de lonen

Een tijdige en correcte betaling van lonen is essentieel. Daarom zorgen we ervoor dat de salarissen van onze medewerkers uiterlijk op de 2de of 3de dag van de maand op hun rekening staan.

2. Duidelijke en transparante communicatie

Open communicatie is de sleutel tot succes. We houden onze medewerkers op de hoogte via interne nieuwsbrieven, waarin we verslag doen van kernteamvergaderingen en belangrijke updates delen. Bovendien organiseren we aan het begin van elk jaar een kick-off meeting om verwachtingen en doelstellingen helder te stellen.

3. Tijd voor plezier en verbinding

Onderlinge relaties versterken de teamspirit. Daarom organiseren we jaarlijks een personeelsfeest en een teambuildingweekend. Dit geeft onze collega's de kans om elkaar op een informele manier te leren kennen en versterkt de banden binnen ons team.

4. Aangename en veilige werkomgeving

Een comfortabele werkomgeving draagt bij aan het welzijn van onze medewerkers. Onze ruime, goed verlichte kantoren creëren een prettige omgeving waarin iedereen optimaal kan presteren.

5. Medewerkers betrekken en waarderen

Wij geloven dat het belangrijk is om medewerkers te betrekken bij besluitvorming en projecten. We moedigen onze medewerkers dan ook aan om ideeën en feedback te delen en bieden erkenning en waardering voor hun inzet en bijdragen.

6. Toegankelijkheid en open dialoog

Een open dialoog is cruciaal voor een gezonde werkrelatie. Daarom hebben we een vertrouwenspersoon binnen onze organisatie die altijd beschikbaar is voor onze medewerkers om vertrouwelijke kwesties te bespreken en ondersteuning te bieden.

Daarnaast bevinden onze managers zich niet in aparte kantoren, maar werken ze juist te midden van onze medewerkers. Dit flatmanagement benadrukt onze toewijding aan een toegankelijke omgeving waarin open communicatie wordt gestimuleerd en iedereen zich gehoord voelt.

7. Ruimte voor persoonlijke groei

We streven ernaar om de groei en ontwikkeling van onze medewerkers te stimuleren. Met de Axintor Academy bespreken we op regelmatige basis de belangrijkste updates en nieuwigheden binnen onze sector en organisatie. Daarnaast organiseren we ook heel wat opleidingen om de kennis van onze medewerkers te vergroten en hun vaardigheden te optimaliseren.

 

Bij Axintor Interim blijven we ons inzetten voor goed werkgeverschap, omdat we geloven dat onze medewerkers de sleutel vormen tot succes. Wil je graag meer te weten komen over onze organisatie en hoe wij te werk gaan? Alle informatie daarover vind je hier.