Axintor

Een jobstudent aanwerven? Dit moet je weten voor je aan de slag gaat!

Terug naar alle stories

Een jobstudent aanwerven? Dit moet je weten voor je aan de slag gaat! 

Op zoek naar een jobstudent die je team kan versterken? Dat is een uitstekende keuze! Dit kan je helpen om drukke tijden op te vangen, de last op vaste medewerkers te verminderen en kan jong talent de kans geven om werkervaring op te doen. Maar voor de eerste werkdag van de jobstudent, zijn er een aantal belangrijke zaken om in gedachten te houden. We bieden je een handig overzicht in deze blogpost!

1) Controleer het contingent van 600 uur

Voordat je een jobstudent aanneemt, moet je ervoor zorgen dat ze nog uren beschikbaar hebben in hun contingent van 600 uur per kalenderjaar. Dit kan worden gecontroleerd via de online toepassing 'student@work' op www.studentatwork.be. Vraag ook om een attest van de student met het resterende aantal uren voordat je een overeenkomst sluit.

2) Stel een schriftelijke studentenovereenkomst op

Stel eveneens een schriftelijke studentenovereenkomst op voordat de student begint te werken. Deze overeenkomst heeft een maximumduur van 12 maanden en moet in twee exemplaren worden opgemaakt: één voor de werkgever en één voor de student. Zorg ervoor dat de overeenkomst verplichte vermeldingen bevat, zoals:

 • een beknopte beschrijving van de uit te oefenen functie
 • de begin- en einddatum van de overeenkomst
 • de locatie waar de overeenkomst zal worden uitgevoerd
 • identiteit, geboortedatum, woonplaats en eventueel verblijfplaats van de twee partijen
 • arbeidsduur per dag en per week
 • toepasselijkheid van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers
 • overeengekomen loon en, in geval dit niet vooraf kan worden vastgesteld, wijze en basis van berekening van het loon
 • tijdstip waarop het loon wordt uitbetaald
 • plaats van huisvesting wanneer de werkgever zich ertoe verbonden heeft de student te huisvesten
 • bevoegd paritair comité
 • aanvang en einde van de gewone arbeidsdag, tijdstip en duur van de rusttijden, dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid (dit is het werkrooster)
 • plaats waar en manier waarop de persoon te bereiken is die is aangewezen om de eerste hulp te verlenen
 • plaats waar de verbandkist zich bevindt
 • in voorkomend geval, de namen en contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad
 • in voorkomend geval, de namen en contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het werk
 • in voorkomend geval, de namen en contactmogelijkheden van de leden van de vakbondsafvaardiging
 • adres en telefoonnummer van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • adres en telefoonnummer van het Toezicht op de Sociale Wetten van het district waarin de student wordt tewerkgesteld
 • de duur en de nadere regels betreffende de proeftijd

3) Sluit een arbeidsongevallenverzekering af

Je bent verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor jobstudenten. Heb je al een arbeidsongevallenverzekering voor je personeel in vast dienstverband? Bel dan je verzekeringsmaatschappij op en meld de periode waarin je een jobstudent in dienst zal nemen.

4) Regel een gezondheidsonderzoek indien nodig

In sommige gevallen is het verplicht om een gezondheidsonderzoek te regelen, bijvoorbeeld wanneer de student bij de start van de tewerkstelling nog geen 18 jaar oud is of nachtarbeid verricht. Ook wanneer de student taken moet uitvoeren die een specifiek gezondheidsrisico met zich meebrengen, moet je een gezondheidsonderzoek regelen.

5) Breng de DIMONA 'student' in orde

Voer een specifieke DIMONA ‘student’ uit uiterlijk op het moment dat de student begint te werken. Zorg ervoor dat deze aangifte naast de gebruikelijke informatie ook de volgende zaken bevat:

 • rijksregisternummer
 • de vermelding dat het om een student gaat
 • het adres van de werkplek als dit adres verschilt van het adres waarop jij als werkgever bij de RSZ bent ingeschreven
 • de begin- en einddatum datum van de tewerkstelling
 • het aantal uren dat de student per kwartaal zal werken volgens de studentenovereenkomst

6) Laat je jobstudent 3 dagen op proef werken

De 3 eerste werkdagen van de jobstudent die gepresteerd worden in het kader van een studentenovereenkomst worden beschouwd als proefperiode. Dit biedt je de mogelijkheid om dag per dag te evalueren of de samenwerking goed verloopt. Deze proefperiode is automatisch van kracht voor alle jobstudentencontracten, zelfs als dit niet expliciet in het contract vermeld wordt.

7) Zorg dat de jobstudent in het bezit is van het arbeidsreglement

Dan rest er jou nog maar één ding: zorg dat de student het geldende arbeidsreglement van jouw organisatie ondertekent en ook een eigen exemplaar ontvangt. Als werkgever wil je natuurlijk dat alles soepel verloopt en dat je niet voor verrassingen komt te staan. Door deze belangrijke zaken op orde te hebben, zorg je voor een positieve ervaring voor zowel de student als voor jezelf.

 

Ben je er na het lezen van deze blog nog niet helemaal aan uit hoe je dit het beste kunt aanpakken? Maak je geen zorgen! Onze teams staan altijd voor je klaar om je verder te helpen. Aarzel niet om contact op te nemen voor professioneel advies en begeleiding op maat! We schrijven jouw jobstudenten volledig correct in, zorgen voor het invullen van alle documentatie, regelen wekelijks de correcte verloning en stellen je het beste loonbeleid voor.