Axintor

Privacy policy

 Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r. 

1.  Postanowienia ogólne

Real Interim (dalej: my), z numerem firmy BE 0807.817.384 i siedzibą pod adresem Monnikshoekstraat 21 8630 Veurne zapewnia poufne przetwarzanie danych przekazywanych nam za pośrednictwem strony internetowej.

Poważnie traktujemy prywatność użytkowników. Uzyskane dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 1992 r. o ochronie prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, a także ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego również RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zawsze można się z nami skontaktować telefonicznie (+32 (0)58 62 02 00) lub pocztą elektroniczną (info@axintor.be).

2. Definicje 

Dane osobowe: Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osobie fizycznej. Witryna internetowa: Strona internetowa hostowana pod adresem www.axtintor.be Użytkownik: każda osoba fizyczna, która korzysta z witryny w sposób interaktywny lub nieinteraktywny. Interaktywne korzystanie: Każde korzystanie ze strony internetowej, podczas którego użytkownik aktywnie wprowadza dane osobowe na stronie internetowej, niezależnie od tego, czy wypełnia formularz elektroniczny. Korzystanie nieinteraktywne: Każde korzystanie, którego nie można uznać za korzystanie interaktywne, a więc na przykład zwykłe przeglądanie strony internetowej. 

3. Zastosowanie

Każda wizyta na stronie internetowej i korzystanie z niej podlega niniejszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności.

4. Kontakt

Real Interim jest administratorem danych. W firmie Real Interim główną osobą kontaktową jest pani Michèle Note. Można się z nią skontaktować telefonicznie (+32 58 62 18 02) lub pocztą elektroniczną (michele.note@axintor.be). 

5. Jakie dane osobowe są przetwarzane 

Jeśli użytkownik po prostu przegląda naszą stronę internetową, żadne dane osobowe nie są przetwarzane. Jednak w przypadku interakcji z witryną (subskrypcja biuletynów, wypełnienie formularza kontaktowego, pozostawienie komentarza, napisanie recenzji itp. Obejmuje to nazwisko, imię, adres, numer telefonu i adres e-mail. Podając swoje dane osobowe, użytkownik bezwarunkowo wyraża zgodę na ich przetwarzanie. 

6.  Cele i podstawy przetwarzania 

Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane za pośrednictwem strony internetowej w jednym z poniższych celów:

 • realizacja zamówienia na podstawie zawartej umowy
 • newsletter, reklama..... na podstawie wyraźnej zgody
 • optymalizacji strony internetowej w oparciu o dane zbierane za pomocą plików cookies 

7. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych

Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom w zależności od celu przetwarzania:

 • sam użytkownik
 • osoby zajmujące się daną sprawą w naszej firmie

Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że byłoby to konieczne do celów strony internetowej i marketingu, a także do realizacji naszej misji, obowiązku prawnego, uzasadnionego interesu, żywotnego interesu, ....

W wyżej wymienionych przypadkach niektóre dane osobowe mogą być wymieniane z następującymi niewyczerpującymi kategoriami odbiorców:

 • nasi kierownicy sprzedaży

Czasami musimy również korzystać z niektórych (technicznych) usług, takich jak hosting stron internetowych, organizacja kampanii mailingowych, korzystanie z określonego oprogramowania, przetwarzanie w chmurze, wsparcie ICT itp. Jednakże, w celu ochrony praw użytkownika, z każdym z tych usługodawców zawarliśmy odrębne umowy dotyczące przetwarzania danych.

Zasadniczo dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli dane osobowe zostaną przekazane, zrobimy to tylko do krajów, które oferują równoważny poziom ochrony danych.

8. Okres przechowywania przetwarzanych danych

Nie przetwarzamy więcej danych niż jest to konieczne do realizacji różnych celów wymienionych w art. 6 niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Dane nie będą przechowywane dłużej niż przez czas wymagany do zapewnienia optymalnej obsługi oraz obsługi posprzedażowej/dostawczej. 

Maksymalny okres przechowywania danych wynosi 3 lata.

Powodem takiego okresu przechowywania danych jest kontakt w celu dalszej współpracy.

9. Prawa użytkownika

Ty, użytkownik naszej strony internetowej:

 1. prawo do dostępu i uzyskania dodatkowych informacji o swoich danych.
 2. prawo do bezpłatnego zażądania danych przetwarzanych na Twój temat w zrozumiałej formie
 3. Prawo do bezpłatnego sprostowania nieprawidłowo lub niekompletnie przetwarzanych danych.
 4. prawo do usunięcia danych. Chyba że nie jest to możliwe z przyczyn prawnych (takich jak rozliczenia, identyfikacja itp.).
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych użytkownika
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania
 7. prawo do przenoszenia danych
 8. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Jeśli chcesz skorzystać z jednego lub więcej swoich praw, musisz skontaktować się z nami w jeden ze sposobów określonych w artykule 1 niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Odpowiemy w ciągu 5 dni roboczych.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Zasadniczo nie podejmujemy żadnych decyzji, jeśli podejmowanie decyzji odbywa się automatycznie przez określony program komputerowy lub gadżet techniczny. W takim przypadku żadna wiążąca umowa nie może zostać zawarta bez wyraźnej zgody użytkownika.

11. Nasza polityka dotycząca plików cookie

Podczas przeglądania naszej witryny internetowej użytkownik może zdecydować, czy akceptuje nasze pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie za pomocą przycisku Pliki cookie na dole strony internetowej.

12. Bezpieczeństwo danych osobowych

Podjęliśmy niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych przed możliwymi naruszeniami danych, niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby trzecie itp., a mianowicie poprzez ochronę na stronach internetowych za pomocą certyfikatów SSL, bezpieczeństwo za pomocą zapór ogniowych, ograniczenie lokalizacji przechowywania danych, .......

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub uwagi na ten temat lub jeśli uważa, że jego dane nie są już bezpieczne, zawsze może skontaktować się z osobą kontaktową wymienioną w art. 4.

Jeśli chcesz to zrobić i uważasz, że masz ku temu uzasadniony powód, możesz również złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych:

Belgijski Urząd ds.
Komisja Ochrony Prywatności
Press Street 35, 1000 Bruksela
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Faks: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be


Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może zostać zmienione przez nas w dowolnym momencie i bez powiadomienia, dlatego należy je sprawdzać za każdym razem, gdy odwiedza się naszą witrynę internetową.