Axintor

Od 15 lat specjalistą na terenie Flandrii Zachodniej w zakresie rekrutacji pracowników zagranicznych. Po zapoznaniu się z Twoją ofertą pracy nie szczędzimy wysiłku w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów z Rumunii, z Polski, z Hiszpanii czy z Portugalii. Po przybyciu do Belgii nasi rekruci otaczani są należytą opieką i niezbędnym wsparciem. Zapewniamy im ponadto odpowiednią akomodację i transport. Tym samym zapewniamy totalny pakiet usług zarówno wobec naszych klientów jak i zatrudnionych pracowników.

‘It’s all about perfect match’ to dla nas o wiele więcej niż prosty slogan. Świadczy o tym nasze stale rosnące pasmo sukcesów.

Bez problemów i bez ryzyka.
Zlecenia dopracowane we wszystkich aspektach, tak jak być powinno.

Nasze atuty

 • Szybkie reakcje na otwarte wakaty, w tym trudne do obsadzenia wakaty.
 • Zmotywowani pracownicy oddelegowani z właściwymi umiejętnościami i odpowiedzialnym podejściem do pracy
 • Wysoka wydajność, niski wskaźnik absencji.
 • Przejrzyste taryfy, konkretna stawka za konkretne rozwiązanie. 
 • Całkowity pakiet usług, włącznie z akomodacją, obsługą kontraktów, ubezpieczeniem, transportem, przyjęciem i wdrożeniem nowych pracowników...
 • Elastyczne kontrakty cotygodniowe, w tym opcja zatrudnienia na stałę.

NASZE METODY PRACY

Rekrutujemy pracowników zagranicznych dla naszych partnerów biznesowych z terenu Flandrii Zachodniej w rozmaitych sektorach, opierając się przy tym o szeroki zakres ekspertyzy w obszarach takich jak praca studencka czy administracja płac

Czego mogą od nas oczekiwać nasi partnerzy pracodawcy?

 • Szczegółowa analiza złożonego wakatu 
 • Profesjonalne zarządzanie dokumentacją
 • Ekspertyza w zakresie prawodawstwa socjalnego
 • Dokładna selekcja
 • Całkowity pakiet akomodacji i transportu
 • Jasna komunikacja i tłumaczenie słownictwa fachowego. 

Dzięki ofercie akomodacji i transportu, zagraniczni pracownicy oddelegowani mogą w pełni skupić się na zleconej im pracy. W okresie zatrudnienia w ramach kontraktu pracownika oddelegowanego, możesz liczyć na szybką integrację, dzięki której pracownik oddelegowany gotowy jest do zawarcia stałej umowy o pracę. Ponadto posiadamy szeroką ekspertyzę w zakresie zatrudnienia pracowników sezonowych. Dzięki naszym całkowitym pakietom, szybko reagujemy na potrzeby zatrudnienia tymczasowych pracowników, w momentach intensywnego nasilenia pracy.  

Czego możesz oczekiwać jako osoba poszukująca pracy?

 • Poprawne wynagrodzenie, zgodne z prawodawstwem belgijskim 
 • Komfortowe zakwaterowanie 
 • Odpowiednie środki transportu na dojazdy do pracy
 • Tymczasowe umowy o pracę z opcją podpisania umowy na stałę
 • Płynne wdrożenie
 • Opiekun w nowym miejscu pracy, mówiący twoim językiem ojczystym
 • Koordynator odpowiedzialny za realizację płynnego wdrożenia

Jednym słowem, poszukując pracy w Belgii jesteś u nas na właściwym miejscu. Na podstawie twojego doświadczenia i kompetencji nasi konsultanci z HR wyszukują wakatów i firm, które najlepiej pasują do twojego profilu zawodowego. Przy tym ofiarujemy wsparcie w trakcie całego okresu współpracy we wszystkich aspektach. Po znalezieniu interesującego miejsca pracy troszczymy się o przyjemny okres pobytu w Belgii.

Wcześniej i dziś

Ze względu na duży niedobór technicznie wyszkolonej siły roboczej od 2009 roku firmy mają poważne problemy z wypełnieniem otwartych wakatów. Zwłaszcza zawody o dużym niedoborze siły roboczej wykazywały duży niedobór wykwalifikowanej i zmotywowanej siły roboczej. Aby ułatwić te poszukiwania w 2009 roku Liselotte i Klaas założyli Axintor Interim. Był to moment, w którym Belgia otworzyła swój rynek pracy dla pracowników z „nowych” krajów członkowskich UE. Dzięki intensywnej współpracy z partnerami z Polski i z Węgier zdobyliśmy silną pozycję na rynku, atut, który mogliśmy natychmiast wykorzystać.

W międzyczasie, ponad dziesięć lat później, zatrudniamy ponad 10 000 pracowników oddelegowanych spełniając tym samym oczekiwania wielu naszych klientów z Flandrii Zachodniej. Ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie, rozszerzyliśmy obszar naszej rekrutacji na Rumunię, Hiszpanię i Portugalię. Z dumą patrzymy wstecz na przebyty szlak i z ochotą spoglądamy w przyszłość, aby dalej z sukcesem rozwijać naszą działalność.