Axintor

2022: Geen uitdaging te groot. Geen kans onbenut.

2023 is in zicht. Tijd voor Axintor Interim om terug te blikken op een geslaagd 2022. We kenden het afgelopen jaar een fikse groei. We werkten hard voor een vlotte tewerkstelling van onze uitzendkrachten en ontzorgden zo met passie onze klanten. Zowel klanten als uitzendkrachten ontvangen bij ons een totaalpakket én dat leidt soms tot nodige uitdagingen. Lees in deze blogpost welke 3 uitdagingen wij het hoofd boden.

1. Voldoende instroom blijven garanderen

Het is belangrijk om een voldoende grote én een gevarieerde instroom van werkkrachten uit o.a. Roemenië, Polen, Spanje, Portugal... te blijven aanbieden. Dit vergt van ons verschillende strategieën.

Ten eerste hebben we in de voorbije 13 jaar een uitgebreide database opgebouwd. Via de juiste tools vinden we gemakkelijk interessante profielen voor specifieke vacatures. Daarnaast bereiken we potentiële kandidaten via verschillende gerichte advertenties en onze vernieuwde website. Ten slotte kunnen we ook beroep doen op buitenlandse selectiepartners. Zij zijn dé experts van de doelgroep, weten wat onze mogelijke kandidaten belangrijk vinden en in welke regio’s ze het beste lokaal kunnen rekruteren.

Uit de instroom worden vervolgens de topkandidaten geselecteerd. Onze (commercial) recruiters doen een grondige screening. Ze nemen het CV door en controleren referenties. Samen met de kandidaat bepalen ze wat de beste job is om tot een duurzame samenwerking te komen. Bovendien zijn een aantal van onze recruiters afkomstig uit Polen, Roemenië en Portugal, en beheersen ze dus de taal van de uitzendkrachten. Dit is een grondige meerwaarde voor alle partijen.

2. Arbeiders overtuigen om in België te werken

We botsten het voorbije jaar allereerst op heel wat percepties en vooroordelen tegenover buitenlandse arbeiders. Het beeld dat ze goedkope werkkrachten zouden zijn, is een grondige misvatting! Buitenlandse arbeiders vallen namelijk onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als Belgische arbeiders, ook wat verloning betreft. Het was dan ook onze missie in 2022 om dit duidelijk over te brengen naar de Belgische werkgevers.

Een andere moeilijkheid zijn de hogere nettolonen die worden uitbetaald in onze buurlanden, te wijten aan een verschillend belastingsysteem. Dat speelt uiteraard niet in ons voordeel om mensen te overtuigen om te kiezen voor ons land. Maar, het loon is niet de enige beslissingsfactor en daarom stellen wij een uitstekende service voorop. We bieden een totaalpakket aan om toptalenten toch naar België te krijgen.

Ons totaalpakket – waarbij écht voor de arbeiders wordt gezorgd – voorziet in:

  • Huisvesting
  • Transport
  • Begeleiding door een team van coördinatoren
  • Een eigen MyAxintor app om de uitzendkrachten steeds op de hoogte te houden zodat de interne communicatie vlot en laagdrempelig is.

Ten slotte wilden we in 2022 ook de algemene kijk die men heeft op buitenlandse arbeiders een nieuw elan bieden. Buitenlandse werkkrachten zijn mensen zoals jij en ik. Mensen met een eigen verhaal, met hobby’s, dromen en ambities. Mensen die een warm welkom verdienen. In onze jaarcampagne ‘Fine workers, great people’ werd dit extra in de verf gezet.

3. Voldoende kwalitatieve huisvesting aanbieden

De derde uitdaging heeft te maken met huisvesting. Er bestaat momenteel geen specifieke wetgeving rond het huisvesten van arbeidsmigranten in België. Enkel een gemeentelijke verordening inzake het kamerwonen (van mensen die niet tot hetzelfde gezin behoren) is van tel. Elk gemeentebestuur kan hier eigen regels aan toevoegen. Dat zorgt voor een kluwen van verschillende, onnodige en overbodige regelgevingen op dat vlak. Dat maakt de zoektocht naar kwalitatieve huisvesting voor buitenlandse werknemers een stevige uitdaging.

Maar we geven niet op. Onze gedelegeerd bestuurder, Liselotte Rombaut, is onder de vleugels van VOKA en samen met enkele concullega’s, druk in de weer om via een charter meer soepelheid in de huidige huisvestingswet te creëren.

Onze zoektocht naar kwalitatieve huisvesting is op dit moment dus best lastig, maar een prioriteit. We stoppen heel wat tijd, energie en zorg in de selectie ervan. Onze buitenlandse werkkrachten verblijven altijd in comfortabele woningen met een hoog basiscomfort. Met regelmatige controles op netheid en orde. Dit is een cruciale factor om duurzame samenwerkingen te garanderen. In tegenstelling tot wat sommigen denken, verblijven er gemiddeld 4 arbeiders per huisvesting. In de grotere woningen zijn dit er gemiddeld 8. Er zijn zowel enkele als dubbele kamers en we bespreken steeds samen met de uitzendkracht welk soort kamer de beste optie is.

Daarnaast openden we in 2021 een gloednieuw kantoorgebouw in Roeselare. Boven de bureaus werden meteen logies gecreëerd die aan alle vereisten voldoen. Huisvesting is een hot item en zal dat ook de komende jaren blijven.

“Don’t limit your challenges, challenge your limits.”

Geen uitdaging is voor ons te groot. Geen kans laten we onbenut.

Met ons kompas en onze waarden als basis, neuzen in dezelfde richting, ogen op hetzelfde doel: een totale ontzorging van onze klanten en uitzendkrachten.