Axintor

FAQ - Pracodawca

Nie, absolutnie nie. W momencie omawiania wakatu, sprawdzamy wymagania dotyczące znajomości językowej, tak aby pracownik oddelegowany mógł swobodnie podjąć pracę w firmie. Nasi pracownicy władają najczęściej językiem angielskim, francuskim lub niemieckim i mają dobrą znajomość terminologii fachowej. Jeśli okaże się jednak, że kwestie językowe są problematyczne, jesteśmy zawsze gotowi do prowadzenia niezbędnych tłumaczeń.

Jesteśmy aktywni w następujących sektorach: żywność, technika, przemysł metalurgiczny, produkcja, sektor budowlany i konstrukcyjny, transport i logistyka, rolnictwo i hotelarstwo.

Jak najbardziej, szczycimy się szerokim doświadczeniem w zakresie rekrutacji dobrych pracowników sezonowych.

Nasz główny punkt uwagi spoczywa na zagranicznych kandydatach z Polski, z Rumunii, z Hiszpanii i z Portugalii. Nie wykluczymy jednak i nie będziemy dyskryminować, jeżeli zgłoszą się do nas belgijscy kandydaci. Ponadto możemy przejąć na siebie obowiązki administracyjne związane z wynagrodzeniem zarówno zagranicznych jak i belgijskich kandydatów. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć (link rozsądne wynagrodzenia) tutaj.

Nie, stanowczo odrzucamy dyskryminację. Nasza procedura selekcji oparta jest na kompetencjach, doświadczeniu i edukacji, zgodnie z podanymi przez ciebie wymaganiami w specyfikacji wakatu.

Pracujemy w oparciu o wskaźnik procentowy zależny od pensji pracownika oddelegowanego. Nie jest to stały procent, zależny on jest od specyficznego charakteru danego profilu i wolumenu danego zlecenia.

Nie, organizujemy wszystko od A do Z, tak abyś nie musiał się o nic martwić. Wyszukujemy zakwaterowanie jak najbliżej miejsca zatrudnienia. Wybór środka transportu zależny jest od odległości z miejsca zakwaterowania do pracy. Ze środków transportu do wyboru są rower, motorower lub samochód.

Nie, możesz współpracować z naszym pracownikiem oddelegowanym, tak długo jak sam uznasz to za stosowne.

W takim przypadku wspólnie analizujemy problem i staramy się znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Jeśli to nie okaże się być pomocne, szukamy nowego kandydata. Kontrakt może być wypowiedziany cotygodniowo i do tego nieodpłatnie.

Po upływie 135 dni możesz zaofiarować pracownikowi kontrakt na stałe zatrudnienie. Nam również sprawi to ogromną radość, w końcu o to właśnie chodzi: ‘it’s all about perfect match’.

Na chwilę obecną prowadzimy działalność w trzech biurach: biuro w Veurne (region Veurne i Ostenda), biuro Roeselare (region Brugia, Roeselare i Kortrijk) i biuro Ieper. Kliknij na link (link) aby znaleźć adresy naszych biur.

Oczywiście! Możesz skorzystać z naszej pomocy i samemu odkryć jaki jest najlepszy dla ciebie sposób prowadzenia administracji płac. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj (link na stronę rozważnej administracji płac).