Axintor

Wat is een bedrijfscultuur en waarom is die zo belangrijk?

Een uitdagende job en een aantrekkelijk loonpakket, maar toch kiest de kandidaat niet voor jou. Misschien is de bedrijfscultuur wel de oorzaak? In de huidige war on talent is de bedrijfscultuur een belangrijke beslissingsfactor voor kandidaten. Werkgevers zijn zich vaak niet bewust van hun bedrijfscultuur, maar het speelt een belangrijke rol als het gaat om aantrekken en houden van werknemers.

Wat is een bedrijfscultuur?

De bedrijfscultuur van een organisatie bestaat uit ongeschreven regels, gewoontes en gedrag van werknemers. De normen en waarden die heersen in een organisatie vormen samen de cultuur.

Je kunt een bedrijfscultuur vergelijken met een ijsberg. Het zichtbare deel bestaat uit processen en beleid. Denk bijvoorbeeld aan glijdende werkuren, de mogelijkheid tot telewerk, een opendeurpolitiek, enz. Het onzichtbare deel bestaat uit gedragingen, overtuigingen, waarden en normen. Dit deel is bijvoorbeeld merkbaar in hoe werknemers elkaar aanspreken, de manier waarop ze handelen en hoe ze zich gedragen tegenover elkaar.

Waarom is bedrijfscultuur belangrijk?        

Bewust worden van je bedrijfscultuur heeft een grote impact op je organisatie om 2 redenen. Als alle medewerkers bewust zijn van de bedrijfscultuur, begrijpen ze beter de missie, visie en strategie van de organisatie. Werknemers weten immers beter wat er van hen wordt verwacht en hoe ze bijdragen aan het succes van het bedrijf. Met als gevolg dat ze zich er sterker mee verbonden voelen.  

Ten tweede zorgt een heldere bedrijfscultuur voor een snellere onboarding. Als je nieuwe medewerkers aanneemt, is het van belang dat ze snel feeling krijgen met jouw bedrijfscultuur. Vanaf de eerste dag moeten nieuwe werknemers ondergedompeld worden in de cultuur. Dit doe je door hen meteen een helder antwoord te geven op vragen zoals:

  • Hoe ga je als collega’s met elkaar om?
  • Hoe ziet de middagpauze eruit?
  • Hoe gedraag je je tijdens een meeting?

Met dit soort informatie krijgen de nieuwe werknemers een goed beeld van de bedrijfscultuur. Zo geraken ze sneller ingewerkt en kunnen ze met meer vertrouwen hun nieuwe functie aanvatten.

Rekrutering en bedrijfscultuur

Je bedrijfscultuur is belangrijk bij huidige en nieuwe medewerkers, maar is eigenlijk al bij de rekrutering van belang. Als de bedrijfscultuur helder is, kunnen kandidaten beter inschatten of ze in de cultuur zullen passen. Je kan je bedrijfscultuur in het functieprofiel en de vacaturetekst opnemen, of je kan deze grondig toelichten op het sollicitatiegesprek. Op die manier heb je meer kans op een succesvolle aanwerving.

Heb je hulp nodig bij je rekrutering? Je kunt hiervoor beroep doen op Axintor Interim. Onze account managers leren je bedrijfscultuur kennen via doordachte vragen en een bedrijfsbezoek. Daarna stellen ze voor welke uitzendkrachten het beste bij jouw organisatie passen.

Contacteer één van onze kantoren om vandaag nog van start te gaan. We hebben trouwens onlangs zelf ook de denkoefening gemaakt om bewuster te worden van onze eigen cultuur. Kijk maar mee op LinkedIn